- Портпарол суда

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Сенћански пут бр.1

24000 Суботица

 

Телефон: 024/554 111 ( локал 2135 )

Факс : 024/555-629