У овој секцији можете сазнати корисне ствари које вам могу бити од значаја пре него што дођете у Основни суд у Суботици.

- Можете сазнати радно време суда

- Правила понашања запослених и странака у суду

- Да ли постоје услови за особе са посебним потребама

- Адресе и бројеве телефона јавних бележника и јавних извршитеља за територију Вишег суда у Суботици


Такође можете попунити и одштампати захтеве који су вам потребни пре доласка у суд.