Седиште Основног суда у Суботици налази се у Суботици.

 

Адреса : Сенћански пут 1

Контакт телефони :

Централа : 024/554-111

Секретар суда : 024/555-580 024/529-043

Портпарол суда : 024/554-111 локал 2135

 

Е-пошта : uprava@su.os.sud.rs

Радно време Основног суда у Суботици : 7:30 - 15:30

Радно време суда предвиђено за рад са странкама : 8:00 - 12:00

 

МБ: 08864403

ПИБ : 106400425

Број жиро рачуна за уплату судске таксе : 840-29674845-59 

 

 

Основни суд у Суботици има седиште у Суботици, а чини га још и Судска јединица у Бачкој Тополи.

 

Адреса : Бачка Топола, Петефи Бригаде 5

Контакт телефон : 024/715-799