- Контакт подаци

_____________________________________________________________________________________ 

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Сенћански пут бр.1

24000 Суботица

 

Телефон : 024/554-111

Факс : 024/555-629

Судска права : uprava@su.os.sud.rs

Пријем електронских поднесака : ОВДЕ

 


_____________________________________________________________________________________ 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Петефи Бригаде бр.5

24300 Бачка Топола

 

Телефон: 024/715-799

 

  ______________________________________________________________________________________