- Правилник о систематизацији радних места

Измена број 2. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацију радних места у Основном суду у Суботици
Величина : 0.07 MB
Измена број 1. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацију радних места у Основном суду у Суботици
Величина : 0.07 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацију радних места у Основном суду у Суботици
Величина : 0.16 MB