Судска управа

Председник суда: Тумбас Розалија, 024/555-580, 024/554-572,

 

заменици председника суда:

1. Олга Јоксовић, први заменик Основног суда у Суботици

2. Ружа Коларевић, Основни суд у Суботици за Судску јединицу у Бачкој ТополиСекретар суда: Весо Аврам, 024/529-043,

Административно технички секретар: Рожика Црвенковић, 024/555-580, 024/554-572