Новости

2020-03-17

УПУТСТВО ЗА РАД СУДА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ - COVID 19

2019-07-30

Списак јавних бележника за подручије Основног суда у Суботици

2014-07-02

10. Европски форум за унапређење владавине права

Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

 

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.
2014-04-03

Суботица, 3. април 2014. - Основни суд у Суботици почиње са електронском разменом докумената, новом услугом која суду и странама у поступку даје могућност да путем електронске поште безбедно размењују документа. Осим Основног суда у Суботици, у овом пилот-пројекту Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД) који спроводи Програм поделе власти (СПП) учествују и Основни суд у Ужицу и Привредни суд у Зајечару. УСАИД-ов СПП је судовима помогао да промене свој начин рада како би обезбедили закониту, ефикасну и безбедну електронску комуникацију између судова и адвоката. Овакав начин рада ће и једнима и другима олакшати размену и уштедети средства.

2012-05-09

Ажурирани обрасци за преузимање.

Линк

:12