Новости

2014-04-03

Основни суд у Суботици започиње са електронском предајом докумената

Суботица, 3. април 2014. - Основни суд у Суботици почиње са електронском разменом докумената, новом услугом која суду и странама у поступку даје могућност да путем електронске поште безбедно размењују документа. Осим Основног суда у Суботици, у овом пилот-пројекту Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД) који спроводи Програм поделе власти (СПП) учествују и Основни суд у Ужицу и Привредни суд у Зајечару. УСАИД-ов СПП је судовима помогао да промене свој начин рада како би обезбедили закониту, ефикасну и безбедну електронску комуникацију између судова и адвоката. Овакав начин рада ће и једнима и другима олакшати размену и уштедети средства.

Како би се омогућило увођење ове новине, Основни суд у Суботици је са заинтересованим адвокатима потписао протокол о сарадњи. У сарадњи са Врховним касационим судом и Министарством правде и дрзавне управе, службеници УСАИД-овог Програма поделе власти су проучили све релевантне законе који се тичу електронске комуникације и израдили правне и техничке смернице за размену докумената и судских позива путем електронске поште. Све трансакције се потврђују електронским потписом и тачним временским печатом које издаје јавно предузеће „Пошта Србије". Очекује се да адвокати и судије прихвате могућност да на овај начин међусобно размењују документа, и да се ова врста размене природно прошири пошто све већи број адвоката и судова увиди њене огромне предости. Дугорочно гледано, предаја докумената електронским путем смањује трошкове штампања и доставе, а тренутни приступ документима путем аутоматског система за управљање предметима ће судовима омогућити да брже обрађују документа и решавају предмете.


Елекронска предаја докумената није једини пројекат на којем је Основни суд у Суботици сарађивао са УСАИД-овим Програмом поделе власти. Као један од десет партнерских судова, овај суд је учествовао и у изузетно успешном Програму за смањење броја старих предмета који је послужио као основ за Национални план који је ове године усвојио Врховни касациони суд. Својим ефикасним радом и изузетним настојањима да изађе у сусрет својим корисницима, овај суд се препоручио као добар кандидат за нови програм, али и као узор за многе друге судове који желе да уведу електронску размену докумената како би боље служили адвокатима и грађанима.