Новости

2019-07-30

Списак јавних бележника за подручије Основног суда у Суботици

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Дана, 01.09.2014. године

Законом о јавном бележништву ("Службени гласник РС", бр. 31 од 9. маја 2011, 85 од 31. августа 2012, 19 од 27. фебруара 2013, 55 од 23. маја 2014) уређени су организација, делатност, начин и услови рада, као и друга питања од значаја за јавно бележништво.

У поступку спровођења конкурса за именовање јавних бележника, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 59 дана 05. јуна 2014. године, на основу одредбе чл. 25, 26, 27. и 29. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12,19/13 и 55/14) и достављеног мишљења Конкурсне комисија за спровођење конкурса за именовање јавних бележника, министар правде Никола Селаковић је дана 01. августа 2014. године донео решења о именовању јавних бележника.

Имајући у виду да јавни бележници почињу са обављањем јавнобележничке делатности почев од 01.09.2014. године, Министарство правде на свом порталу објавило је списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса и то:

За подручје Основног суда у Суботици:

ЈАСМИНА ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ, СУБОТИЦА, ШТРОСМАЈЕРОВА БР. 22

НИКОЛА МИЛИШИЋ, СУБОТИЦА, ШТРОСМАЈЕРОВА БР. 8

ЈОСИП ТОНКОВИЋ, СУБОТИЦА, МАКИМА ГОРКОГ БР.8

САЊА ТОНКОВИЋ, БАЧКА ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА БР.44

ЕРИХ ЛЕЧ, СУБОТИЦА, ШАНДОРА ПЕТРЕФИЈА 3-5/локал 6

 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ СУДА

                                                                             РОЗАЛИЈА ТУМБАС