Медијација

"Имате какав спорни однос, водите судски поступак?

Мучи вас неизвесност око исхода судског поступка или спорног односа, и трошкова који ће поводом тога настати?

Питате се како до квалитетног, брзог а истовремено јефтиног решења?

ПРАВИ ИЗБОР ЈЕ ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА - МЕДИЈАЦИЈЕ.

МЕДИЈАЦИЈА односно посредовање, је нови начин решавања спорних односа међу странкама.

Уведена је у правосудни систем Републике Србије као жеља државе да својим грађанима пружи могућност да спорне односе реше брзо и јефтино а опет ефикасно и квалитетно. Регулисана је Законом о посредовању-медијацији из 2005. године.

Медијација је потпуно добровољна, потребан је пристанак обе стране.

Кроз медијацију странке води неутралан и стручан посредник-медијатор Центра за медијацију Београд, Министарства правде РС, кога бирају саме странке.

Суботичко Одељење чине најстручнији и дугогодишњи медијатори који Вам неће прићи као судије већ као пријатељи, они неће пресуђивати већ просуђивати, они ће бити ту за Вас да Вам отворе пут решења Вашег спорног односа. За решавање спорног односа, имате могућност ангажовати стручњаке из разних области међу којима су судије, адвокати, дипл. економисти, професори, правници...они ће својим вештинама, знањем и искуством помоћи да нађете брзо и квалитетно решење за свој спорни однос.

Медијација је могућа:

- пре почетка судског поступка,

- у току трајања судског поступка,

- у фази жалбеног поступка и

- у извршном поступку.

Трошкови поступка медијације су у односу на судске трошкове, неупоредиво мањи.

О МЕДИЈАЦИЈИ У СУБОТИЦИ

Поступак медијације у Општинском суду у Суботици заживео је након спроведене „Недеље поравнања" 2002. године, тачније, од септембра 2004. године када су обуку за медијаторе успешно завршиле прве судије из Општинског, Трговинског и Окружног суда у Суботици.

До данас, медијација се успешно примењује и према исказаним резултатима, њен успех већи је и запаженији из године у годину, захваљујући несебичном ангажовању медијатора, са једне стране и изузетно доброј сарадњи са адвокатима града Суботице, са друге стране.

Досадашња пракса у примени медијације, показала је да је кроз поступке посредовања окончан велики број изузетно старих и сложених парничних предмета. Са друге стране, успешно су у медијацији окончани бројни „предсудски" поступци, где су се странке определиле за овај начин решавања свог спорног односа уместо судског поступка и где су на једнако квалитетан начин, решиле своје спорне односе, са знатно мање трошкова.

 

На територији Града Суботице, у овом тренутку, према Листи уписаних медијатора Центра за медијацију Београд, регистровано је укупно 54 обучена медијатора. Од тога, 15 судија према следећем распореду:

а) 11 судија Општинског суда у Суботици;
б) 3 судије Трговинског суда у Суботици и
ц) 1 судија Окружног суда у Суботици;

Обуку за тренере завршило је 13 судија.

Обуку за посредника завршило је 15 судија ( горе поменути који су уписани као медијатори у Листу медијатора Центра за медијацију Београд ).

У току 2004. године, кроз поступак медијације, споразумним окончањем спорних односа ОСЛОБОЂЕНО ЈЕ 6,349.930,40 динара, у току 2005. године ОСЛОБОЂЕНО ЈЕ 6,129.487,60 динара, у току 2006. године ОСЛОБОЂЕНО ЈЕ 727.000,00 динара, у току 2007. године ОСЛОБОЂЕНО ЈЕ 2,179.154,87 динара, у току 2008. године ОСЛОБОЂЕНО ЈЕ 30,671,138,00 динара а до сада, у 2009.-ој године ОСЛОБОЂЕНО ЈЕ 21,407.000,00 динара.

Од септембра 2004. године до дана 23.06.2009. године, ослобођено је укупно 67,463.710,00 динара.

У току 2008. и 2009. године, у релативно мањем броју предмета у односу на претходне године, ослобођена су велика новчана средства, тј. укупно 52,078.138,00 динара тј. око 548.190,92 Евра што је више него три пута више посматрано у периоду од 2004.-2007. године.

Ови материјални показатељи јасно потврђују потенцијал медијације у решавању спорова и њене резултате који су из године у годину, све упечатљивији. Овакви резултати, бар у Одељењу медијације у Суботици, са правом оправдавају разлоге њене имплементације као поступка који је допуна и алтернатива судском поступку, особито у време реформе правосуђа у Србији.

Према тренутним подацима Центра за медијацију Београд, Одељење медијације у Суботици, је најуспешније Одељење на територији Србије, како по броју медијација тако и по броју успешно окончаних медијација.

Поступци медијације одвијају се у просторијама посебно опремљеним за медијацију, које се налазе у згради Основног суда у Суботици. Ради се о две просторије у приземљу зграде, које су опремљене свим неопходним инвентаром и опремом за рад. Амбијент је врло пријатан и потпуно прилагођен свим потребама поступка медијације. Странке исти оцењују врло високим оценама.

Специфичност медијације у Одељењу медијације у Суботици, огледа се у томе што је чак 30 реномираних суботичких адвоката успешно завршило обуку за медијаторе па и они сами, поред своје основне улоге пуномоћника странака, као медијатори учествују у поступку медијације, у чему су се показали врло успешним.

Анонимним анкетама током 2005. године које су обављене у Одељењу медијације у Суботици, више од 90% испитаника је изјавило да би за евентуалне будуће спорове, увек одабрали медијацију као пут решавања истих, пре сваког судског поступка, чиме су и саме странке указале велико поверење оваквом начину решавања спорних односа.

Консултације са странкама су потпуно бесплатне.