Информатор

Информатор о слободном приступу информација од јавног значаја можете преузети у верзији на српском, хрватском и мађарском  језику:

Информатор 2019 - српски

Информатор 2019 - хрватски

Информатор 2019 - мађарски

 

Информатор 2020 - српски

Информатор 2020 - хрватски

Информатор 2020 - мађарски