Притужбе на рад суда

- У складу са одредбом чл. 8. Закона о уређењу судова, странка или други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.

-Притужби на рад суда у 2018 години примљено 23, датих одговора 23, 22 притужбе су оцењене као неосноване, док је једна притужба оцењена као делимично основана.