Правна помоћ

У згради Основног суду у Суботици грађанима пружа се правна помоћ сваког петка од 08:00 до 12:00 часова.

Потребна документа за писање тужби ( породични односи ) :

1. Уверење из Националне службе о незапослености или потврда о запослењу са назначеном месечном зарадом или уверење из ПИО о висини месечне пензије


2. Уверење из службе за катастар о поседовању непокретности на личном имену


3. Извод из МК рођених за малолетну децу


4. Извод из МК венчаних