Посредници

Посредници са пребивалиштем у Суботици


Грабнер (Марјан) Андреј

Година и место рођења: 1981. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Првомајска 22/23, 24000 Суботица

Е-маил адреса: grabner_andrej@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1462-567

Број телефона: 024/527-965

 

Длачић (Мијаило) Владимир

Година и место рођења: 1975. - Сомбор

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Балажа Вирага 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: dlacicvlade@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/9386-888

 

Јовановић (Милета) Богдан

Година и место рођења: 1959. - Сента

Факултет: Економским факултетом у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста пословно - правног смера

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Др Фрање Сударевића 1, 24000 Суботица

Е-маил адреса: bogdan.m.jovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/526-038

 

Јовановић (Светозар) Бисерка

Година и место рођења: 1980. - Суботица

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Београдски пут 101, 24000 Суботица

Е-маил адреса: biserkaj759@gmail.com

Број телефона: 024/4556-953

 

Марковић (Јован) Весна

Година и место рођења: 1969. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - како се постаје трећа неутрална странка

Адреса: Банијска 39, 37272 Суботица

Е-маил адреса: makiveki@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/542-393

 

Маросиук (Владоје) Златко

Година и место рођења: 1955. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгише Мишовића 11, 24000 Суботица

Е-маил адреса: ombudsman@subotica.rs

Број телефона: 024/626-898

 

Мишчевић (Илија) Милан

Година и место рођења: 1959. - Сомбор

Факултет: Економски факултет у Суботици Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Душана Петровића 5, 24000 Суботица

Е-маил адреса: integral_usluge@yunord.net

Број мобилног телефона: 063/8653-782

Број телефона: 024/526-241

 

Пољаковић (Ладислав) Мира

Година и место рођења: 1946. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду, специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста у области јавно бележништво

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Владимира Надзора 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: advmirap@eunet.rs

Број мобилног телефона: 063/514044

 

Пољаковић Дафна (Младен) Гордана

Година и место рођења: 1967. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Владимира Надзора 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: poljakoviclaw@gmail.com

Број мобилног телефона: 0692211067

 

Сабо Лалић (Ласло) Дора

Година и место рођења: 1983. - Сента

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Паје Маргановића 16, 24000 Суботица

Е-маил адреса: lalitydora@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1836-731

 

Фехер Оплетан (Иштван) Ендре

Година и место рођења: 1960. - Сента

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трогирска 3, 24413 Палиц

Е-маил адреса: opletan@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/1126-559

Број телефона: 024/753-432;024/753-109

 

Чакањ (Јожеф) Ноеми

Година и место рођења: 1968. - Суботица

Факултет: Универзитет у Новом Пазару

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Раде Кончара 26, 24000 Суботица

Е-маил адреса: ombudsman@subotica.rs

Број телефона: 024/626-898

 

Вуковић Симић (Драган ) Љиљана

Година и место рођења :1972 . - Сента

Факултет :Правним факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање :дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника :основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса :Цреска 13а, 24413 Палиц

Е-маил адреса :ljiljanav.simic@gmail.com

Број мобилног телефона :069/5414-210

Број телефона :024/626-740

Број и датум одлуке :740-09-00358/2016-22 од 2016-10-17

 

Мартиновић (Ивко ) Слободан

Година и место рођења : 1966 . - Пријепоље

Факултет :мастер политичких наука

Звање :дипломирани инжењер агрономије

Занимање :мастер политичких наука

Податак о завршеној обуци за посредника :основна обука

Адреса :Пазинска 17, 24000 Суботица

Е-маил адреса :slobodanmartinovic66@gmail.com

Број мобилног телефона :064/1668648

Број и датум одлуке :740-09-354/2017-22 од 2017-11-06

 

Нешић (Огњан ) Миладин

Година и место рођења :1958 . - Стара Моравица

Факултет :Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање :дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника :основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса :Ружа 3, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса :miladinnesic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона :063/1109-551

Број телефона :024/712-379

Број и датум одлуке :740-09-00360/2015-22 од 2015-04-15

 

Узелац (Драгослав ) Горан

Година и место рођења :1969 . - Нови Сад

Факултет :Економски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање :дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника :основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса :ружа 19 , 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса :uzelac@stcable.net

Број мобилног телефона :063/535877