Добродошли

Добро дошли на сајт Основног суда у Суботици.

 

Седиште Основног суда у Суботици налази се у судској згради у Суботици, улица Сенћански пут бр. 1.

У саставу Основног суда постоји судска јединица у Бачкој Тополи.

У седишту суда налази се судска управа, кривично и истражно одељење, грађанско одељење и пружање међународне правне помоћи у кривичним и грађанским стварима, одсек рачуноводства, и одсек за аутоматску обраду података, припремно одељење и друге пратеће службе и писарница.

 

 

 

УПУТСТВО ЗА РАД СУДА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ - COVID 19